Splošni pogoji uporabe storitev ONEVOICE


Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS CHAT OTV09

1. Splošne določbe
V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS CHAT 'OTV09' (v nadaljevanju Storitev), ki jo ponuja podjetje IT Ena. Storitve uporabljate tudi v skladu z ostalimi navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.

Definicije pojmov

Ponudnik storitve je; IT Ena d.o.o., telekomunikacijske storitve d.o.o.
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice
Tel: 059/699-266 (pon-pet med 9:00 do 16:00)
Organizator in zvajalec storitve je podjetje IT ENA ki v imenu ponudnika storitve slednjo organizira in izvaja.

Ponudniki poti za posredovanje SMS sporočil so družbe Telekom Slovenije d.d., SiMobil d.o.o. in Telemach d.o.o.
Vsebina - poljubna vsebina, ki jo ponudnik Storitve posreduje naslovnikom preko svojega sistema.
Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družb Telekom Slovenije d.d., SiMobil d.o.o. in Telemach d.o.o. se pri uporabi sistema uporabljajo smiselno.

Uporabnik Naslovnik storitve so lahko uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije naročniki, Mobiuporabniki in Izimobilovi, Sparmobil ,Me2 uporabniki, ter Simobil in Telemach uporabniki, ki se strinja s temi Pogoji. Uporaba Storitve se omogoča nedoločenemu številu udeležencev, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.


2. Osnovna navodila

2.1 SMS CHAT storitve

CHAT storitev uporabnikom omogoča izmenjavanje sporočil prek SMS sporočil z ostalimi uporabniki.

Pristop k Storitvi je možen na naslednji način: Uporabnik pošlje na številko 3600 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve OTV09 Uporabnik, ki Storitev uporablja prvič, mora najprej potrditi soglašanje s Pogoji. Sistem mu kot prvo povratno SMS sporočilo pošlje brezplačno sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji: Za potrditev sodelovanja in polnoletnosti v storitvi skladno s pogoji, objavljenimi na www.it1.si, posljite DA na 3600. Cena prejetega SMS je 1,99 EUR“ (To sporočilo je brezplačno). Uporabnik mora odgovoriti s DA, če želi uporabljati Storitev. Vsa SMS sporočila, ki jih uporabnik pošlje izvajalcu storitve, se obračunajo po veljavnem ceniku ponudnika poti (operaterja).

Po tem dobi uporabnik sporočilo, ki ga obvešča, da je uspešno začel "chat" z drugo osebo (vedeževalcem). Uporabnik potem pošilja sporočila direktno tej osebi, dokler ne želi prekiniti "chata".

Povratno SMS sporočilo uporabnik plača 1,99 EUR z vključenim DDV.

Odjava

Odjava iz CHATA se lahko opravi na dva načina:

1. uporabnik pošlje ključno besedo in sintakso odjave, npr. "STOP OTV09" na 3600

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: „Odjavljeni ste od vseh narocenih SMS ali MMS obvestil/sporocil/informacij/vsebin na ključni besedi OTV09 in stevilki 3600. IT Ena d.o.o.“

Odjava bo izvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

2. uporabnik pošlje samo sintakso odjave, npr. "STOP" na 3600

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: ”Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS ali MMS obvestil/sporočil/informacij/vsebin na številki »3600«. IT Ena d.o.o.”

Odjava bo izvedena v istem trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

3. Pravila in pogoji uporabe
Pravila in pogoji sodelovanja
V storitvah lahko sodelujejo vsi uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije naročniki, Mobiuporabniki in Izimobilovi, Sparmobil ,Me2, uporabniki ter Simobil in Telemach uporabniki, (v nadaljevanju: udeleženci), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudbo podjetij Telekom Slovenije d.d., SiMobil d.o.o. in Telemach d.o.o.

Uporaba storitve
Uporabnik pošlje na številko 3600 SMS sporočilo s ključno besedo Storitve. Če Storitev ugotovi, da je uporabnik prvič uporabil Storitev, mu pošlje brezplačno SMS sporočilo z vprašanjem o soglašanju s Pogoji. Uporabnik mora odgovoriti s DA, če želi uporabljati Storitev. S tem potrdi strinjanje s Pogoji Storitve.
Če uporabnik ne odgovori z besedo DA ali sploh ne odgovori na ta SMS, potem omenjene Storitve ne more uporabljati. Strinjanje s Pogoji mora uporabnik potrditi le ob prvi uporabi Storitve.

Uspesno poslano oziroma sprejeto sporočilo, Storitev potrdi s SMS sporočilom.
Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Pogojev.

Pravila obnašanja
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Starost in odgovornost
Za storitve CHAT OTV09 uporabnik mora biti star več kot 18 let.

4. Plačilo storitev
Storitve CHAT OTV09 so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev »zabavne in informativne storitve«.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Telekom Slovenije, Simobilovi in Telemachovi splošni pogoji poslovanja.

4.1 Cenik
Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Za uporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i.

 • posredovane informacije
 • zahtevane informacije

Za uporabnika so brezplačni naslednji povratni SMS-i

 • povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS storitev Klub PHONE
 • potrdilo o prijavi v sistem
 • potrdilo o odjavi iz sistema
 • potrdilo o prijavi v SMS klub
 • potrdilo o odjavi iz SMS kluba

Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.

Spodnji cenik je splošen cenik storitev ONEVOICE- TAR.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa ONEVOICE: uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije naročniki, Mobiuporabniki in Izimobilovi, Sparmobil, Me2/Tušmobilovi naročniki/Si.mobilovi naročniki:

Ime SMS storitveUporaba storitveOpis dogodkaIme MT SMS na izpisu pogovorovCena v EUR z DDV
ONEVOICESamostojna številkasistemsko sporočilosistemsko sporočilo0
ONEVOICESamostojna številkaPozdravno sporočilo’ONEVOICE 'OTV09’1,99

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa ONEVOICE: naročniki Simobil GSM: 1,99 EUR z DDV

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa ONEVOICE: naročniki Telemach GSM: 1,99 EUR z DDV

5. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v servisih uporabnik dovoli ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudniki storitev, sistema ONEVOICE se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.

6. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki
 • izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika
 • ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah ONEVOICE
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve
 • družba Telekom Slovenije d.d./Simobil d.d./Telemach d.o.o. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center
 • v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Mobitel d.d./Simobil d.d./Tušmobil d.o.o. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Mobitel d.d./Simobil d.d./Tušmobil d.o.o. sporočilo zavrže
 • v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Telekom Slovenije d.d./Simobil d.d./Telemach d.o.o. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Telekom Slovenije d.d./Simobil d.d./Telemach d.o.o. sporočilo zavrže
 • V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Telekom Slovenije d.d./Simobil d.d./Telemach d.o.o. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije d.d./Simobil d.d./Telemach d.o.o.

7. Reklamacije

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve ONEVOICE uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba
Telefon059 699 299
E - mailinfo@it1.hr
Delovni čas reševanja reklamacijPon – pet med 9h do 16h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Uporabnik storitev ONEVOICE bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev ONEVOICE in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

8. Kršitve
Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

9. Splošno
Prenos sporočil poteka preko omrežja Telekom Slovenije GSM/UMTS, Simobil GSM in Tušmobil GSM/UMTS.

Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani www.it1.si in v teh Pogojih.

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.

3600 OTV09 1,99